Şirket Politikamız

Bizi
Takip Edin!

Kuzey Star hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyadan takip edin.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası
Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

Gemi İnşa ve Gemi Onarım faaliyetlerimizde tüm süreçlerimizi; ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri ile müşteri memnuniyetini temel prensip edinerek, ortak akıl, teknik altyapı ve uluslararası standartlar ile yönetmeyi,

Kalite, Çevre ve İş Güvenliği yönetim sistemleri kapsamında, bakış açımızı sürekli gözden geçirerek risklerden doğan fırsatlar ile sürekli iyileştirmeler yapmayı,

Tüm faaliyetlerimizde, müşterilerimize en yüksek kalitede bilgi ve teknik destek olarak, iş kanunları ve yasal gerekliliklere uyumlu biçimde en iyi hizmeti sunmayı,

Uluslararası rekabet koşullarına uygun olarak, makul fiyat politikası ve etik uyum anlayışını tüm çalışanlarda iş disiplini haline getirerek çalışmayı,

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında; doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve devamlılığının sağlanması için, kaynakları bilinçli kullanmayı, biyolojik çeşitliliği korumayı,

İş süreçlerimizden kaynaklanabilecek atığı, atık yönetimi hiyerarşisine göre; Atığı kaynağında önlenme, atık malzemeleri yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklar için geri kazanım adımları ile değerlendirip hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlamayı,

İş Güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gerekliliklerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme ile başarılı bir performans sergilemeyi,

Çalışanlar, müteahhit firmalar ve ziyaretçilerimizin, kuruluşumuzun faaliyetleri esnasında maruz kalabilecekleri iş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,

İş Güvenliği hedefleri doğrultusunda üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile performansı sürekli kılmayı,

Mümkün olduğunca daha az tehlikeli süreçler, operasyonlar, malzemeler veya ekipmanlar ile ikame etmeyi, periyodik kontrollerimizi mühendislik ve idari olarak eşzamanlı yapmayı,

Çalışanların iş güvenliği konusunda bilgi alabilecekleri iletişim kanalları ile tüm çalışanlara iş güvenliği eğitimi vermeyi, etkinlik kontrolleri yapmayı ve iş güvenliği performansını sürekli geliştirmeyi,

İş Güvenliği yönetim sistemimizin çalışanlar tarafından içselleştirilmesi için, mevzuat kapsamında gerekli organizasyon faaliyetlerini düzenlemeyi, danışma ve katılımını sağlamayı, taahhüt ederiz.

Güncel Haberler