Kuzey Star ve YTÜ Arasında Anlaşma

Bizi
Takip Edin!

Kuzey Star hakkında gelişmelerden haberdar olmak için bizi sosyal medyadan takip edin.

Kuzey Star ve YTÜ Arasında Anlaşma
  • Basında Biz
  • Kaynak: HABER DENİZDE
Kuzey Star ve YTÜ Arasında Anlaşma

Topluma duyarlı bilgi, insan ve uygulama geliştirmeyi misyon edinen Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve YTÜ Teknopark iş birliği ile geliştirilen ‘YTÜ-EN-TEZ’ projesi ile Türk sanayisinin teknoloji ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün arttırılmasının yanında, üniversite-endüstri iş birliği ile akademik bilginin ticarileştirilmesi ve endüstricinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen projelerle daha fazla sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisinin desteklenmesi hedefleniyor.

HEDEF: REKABET GÜCÜ YÜKSEK TÜRKİYE

‘YTÜ-EN-TEZ’ projesi; firmaların Ar-Ge’ye dayalı ihtiyaçlarını, üniversite-sanayi iş birliği ve YTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile çözüme kavuşturmayı ve “İnovasyon ve Ar-Ge’nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet gücü ve refah seviyesi yüksek Türkiye” vizyonuna katkı sağlamayı hedefliyor. Proje, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin ileri teknoloji uygulamasına ilişkin taleplerini karşılayacak. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz, söz konusu iş birliğinin önemine ilişkin, şunları söyledi: “Türk sanayisinde ve özellikle KOBİ’lerde faaliyet gösteren Ar-Ge birimi sayısı, gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça düşük. Ayrıca, başta AB ülkeleri olmak üzere gelişmiş ülkelerden farklı olarak Türkiye’de özel araştırma kurumları bulunmamakta.

Diğer yandan; üniversitelerdeki araştırma altyapısı da üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal bir yapıya kavuşmamış olması nedeniyle yeterli düzeyde, yaygın ve verimli bir şekilde kullanılamamaktadır. Hedefimiz; bu program ile ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek teknoloji ve Ar-Ge kültürünün yaygınlaştırılması ve endüstrimizin uluslararası pazarlarda rekabet edebilir bir seviyeye getirilmesidir. Dolayısıyla bu proje ile önemli bir boşluğu dolduracağımıza inanıyoruz.”

ÖĞRENCİLER, ENDÜSTRİ İÇİN ÜRETECEK

Prof. Dr. Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “YTÜ öğrencileri tarafından tamamlanmış ve halen devam eden yüksek lisans/doktora tez çalışmaları ile sanayiye yönelik katma değerli çıktılar üretilecek. Lisanslama, ticarileşme ve üniversite-sanayi iş birliği konularında önemli tecrübelere sahip Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi’nin desteği ile sanayiciler ile iletişime geçilecek ve söz konusu tez çalışmalarının katma değerli ürüne dönüşebilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacak.”