NE ARAMIŞTINIZ ?

Kuzey Star Tersanesi Tuzla tesisi 108.000m² alana kurulmuş ve 280m deniz ağzına sahiptir. 2 adet yüzer havuzu ve 3 adet yeni inşa kızağı, 30.000m² kapalı alanı ile tamir bakım havuzlama ve yeni inşa faaliyetlerini yürütmektedir. Tüm bu işlemler, kaldırma kapasitesi 150tona kadar 28 Adet çeşitli kapasitelerdeki kreynler, 250ton kapasiteli SMPT’ler ile desteklenmektedir. Tersane bünyesinde Sac, boru, mekanik, elektrik, hidrolik, pnömatik ve valf atölyeleri bulunmaktadır. Özel hazırlanmış ofisler tüm müşteriler için rahat çalışma ve dinlenme imkanları sunulmaktadır.

Çevre Yönetim Sistemi; İş süreçlerimizin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dâhilinde faaliyetlerimizde;  Çevresel Boyut Tanımlama ve Riskler Analizleri yapılmıştır. Çevre Analizlerinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya bu etkileri en aza indirmek amacıyla, yüzey/yağmur sularını toplama, detaylı atık ayrıştırma, emisyon kaynağını önlemek için lokal kapatma vb. yatırımlarla çeşitli aksiyonlar alınmaktadır. Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında; doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve devamlılığının sağlanması için, kaynakları bilinçli kullanmayı, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla, özellikle ÇED ve Çevre İzni Taahhütlerimize uyumlu çalışılmaktadır. İş süreçlerimizden kaynaklanabilecek atığı, atık yönetimi hiyerarşisine göre; Atığı kaynağında önlenme, atık malzemeleri yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklar için geri kazanım adımları ile değerlendirip hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlamaktayız.

Nasıl Yardım Edebiliriz?

Ekibimizden destek almak için formu doldurun.

İLETİŞİM FORMU