NE ARAMIŞTINIZ ?

Kuzey Star Tersanesi Tuzla tesisi 108.000m² alana kurulmuş ve 280m deniz ağzına sahiptir. 2 adet yüzer havuzu ve 3 adet yeni inşa kızağı, 30.000m² kapalı alanı ile tamir bakım havuzlama ve yeni inşa faaliyetlerini yürütmektedir. Tüm bu işlemler, kaldırma kapasitesi 150tona kadar 28 Adet çeşitli kapasitelerdeki kreynler, 250ton kapasiteli SMPT’ler ile desteklenmektedir. Tersane bünyesinde Sac, boru, mekanik, elektrik, hidrolik, pnömatik ve valf atölyeleri bulunmaktadır. Özel hazırlanmış ofisler tüm müşteriler için rahat çalışma ve dinlenme imkanları sunulmaktadır.


Çevre Yönetim Sistemimiz, iş süreçlerimizin tamamını kapsamaktadır. Bu kapsam dâhilinde tüm faaliyetlerimiz öncesi, çevresel risk ve olasılıklar ölçülerek çevre etkisi analiz edilmektedir. Çevre Analizlerinde olası olumsuz etkileri ortadan kaldırmak veya bu etkileri en aza indirmek için, yüzey/yağmur sularını toplama/arıtma, detaylı atık ayrıştırma vb. yatırımlarla aksiyonlar alınmaktadır.

Çevresel sürdürülebilirlik kapsamında, doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve devamlılığının sağlanması için, kaynakları bilinçli kullanma, biyolojik çeşitliliği koruma politikalarımızla, ÇED ve Çevre İzni Taahhütlerimiz ile uyumlu çalışılmaktadır.

İş süreçlerimizden kaynaklanabilecek atığı, atık yönetimi hiyerarşisine göre; kaynağında önlenme, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri dönüştürülmesi mümkün olmayan atıklar için geri kazanım adımları ile değerlendirip hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürülebilirliği sağlamaktayız.

Nasıl Yardım Edebiliriz?

Ekibimizden destek almak için formu doldurun.

İLETİŞİM FORMU